zaterdag 9 februari 2019

De sekte herrijst - Mariette Lindstein

Na twee turbulente jaren in de sekte ViaTerra probeert Sofia Bauman haar leven weer op te bouwen. Maar dat is moeilijker dan ze dacht. Ze wordt geconfronteerd met vooroordelen en achterdocht en wordt gekweld door nachtmerries.
Sekteleider Franz Oswald zit in hechtenis, in afwachting van zijn proces. Hij toont echter geen enkel berouw. Met behulp van zijn advocaat spint hij een web dat de muren van de gevangenis ver overstijgt. Hij heeft slechts één doel: wraak nemen op Sofia.
Wanneer Sofia besluit haar ervaringen met betrekking tot haar leven in de sekte te delen met de buitenwereld, verandert haar leven in een hel.
In de dramatische nasleep blijft er één vraag overeind: kun je ooit echt ontsnappen uit een sekte?

**


Kun je ooit echt ontsnappen? titelt de cover van het vervolg op De sekte. En ja, het gaat over de jaren na de ontsnapping uit ViaTerra. Dat dit een moeilijke zou zijn, mag wel duidelijk zijn. Je bent immers getekend voor het leven op een manier die je je absoluut niet kunt voorstellen. Je bent ontdaan van je persoonlijkheid en daar sta je dan. En dan heeft de samenleving het ook nog moeilijk om hiermee om te gaan.
Sofia maar ook Simon, Benjamin en Elvira moeten hun leven opnieuw opbouwen na de sekte. En dit blijkt niet simpel. Sofia kan er zich niet bij neerleggen en voelt zich, al was het maar aan haar eigen, verplicht om de confrontatie aan te gaan met Franz Oswald. Dat hij haar niet vergeten is, is de evidentie zelve. Zelfs vanuit de gevangenis houdt hij stevig de touwtjes in handen, ongeacht wat ze doet of waar ze zich bevindt.
Verschillende personen, elk met hun eigen verhaal. Hoe het Simon vergaan is, is mooi om te lezen, hij lijkt er het beste mee om te gaan, op zijn eigen rustige wijze. Hij maakt zijn droom waar en voelt zich er zeer goed bij, ook al is hij heel bezorgd voor de andere voormalige sekteleden.
Maar het is toch vooral het verhaal van Sofia. In het eerste boek stond de werking van de sekte centraal, nu is dit echter veel minder. Het is een gewoon spannend verhaal geworden, alhoewel dat spannende maar in beperkte mate aanwezig is. Vooral bij Sofia leeft de angst voor de sekte en wat deze zullen doen maar deze angst is niet voelbaar in het boek. De plot is voorspelbaar en weinig origineel en de personages en vooral hun gedragingen dan, komen nogal ongeloofwaardig over. Dit had je niet in het eerste boek.
Het tweede boek in de sekte-trilogie is uiteindelijk een teleurstelling gebleken. Het verhaal blijft tweedimensionaal, de lezer voelt geen betrokkenheid. Spannend was het ook al niet, op een paar momenten na. Maar het leest wel vlotjes en vervelend was het nu ook weer niet.
Op vraag van A.W. Bruna gaf Mariette Lindstein een skype interview voor Connie's Boekenblog, je kan het hier lezen. Lindstein vertelt hoe ze tot het schrijven van de boeken is gekomen.
Eerder: De sekte

Uitgeverij: A.W. Bruna (2018) - 320 blz.
Oorspronkelijke titel: Sekten som återuppstod
Vertaling: Corry van Bree

donderdag 31 januari 2019

Het wolvenrijk - Jean-Christophe Grangé

Anna Heymes lijdt aan geheugenverlies. Ze herkent soms haar eigen man niet meer. Bovendien krijgt ze steeds sterker het gevoel iemand anders te zijn dan wie ze is.
Elders in Parijs start inspecteur Paul Nerteaux een onderzoek naar drie moorden op Turkse vrouwen. Hun gezichten zijn ernstig verminkt. Hij ontdekt dat de Grijze Wolven aan het moorden zijn geslagen. Maar waarom hebben ze het op vrouwen uit hun eigen gemeenschap voorzien? Anna's zoektocht naar haar ware identiteit en de jacht op een moordenaarsbende komen op een overrompelende manier samen.

*****

Jean-Christophe Grangé geeft ook nu weer blijk van originaliteit en creativiteit. En verrassend was het ook nu weer, zowel het verhaal als de plotwendingen.
Het boek is opgebouwd aan de hand van twee verhalen. Vooreerst is er het verhaal van Anna Heymes. Hoe verder je in het boek komt, hoe vreemder haar verhaal wordt en je slaagt er maar niet in om het te ontraadselen, net zoals Anna trouwens. Het wordt alsmaar gekker en dit zorgt ervoor dat je aan het boek gekluisterd blijft. Je vraagt je af waar de auteur in hemelsnaam naartoe wil met dit verhaal.
En dan is er daar inspecteur Paul. Hij slaagt erin om het onderzoek op een onbekende vermoorde vrouw naar zich toe te trekken. Een gruwelijk vermoord trouwens, Grangé is niet vies van wat horror en afgrijselijke daden. Hij ontdekt dat de vrouw Turkse is en dat ze niet de eerste gelijkaardig vermoorde vrouw is, er zijn er haar nog twee voorafgegaan. En zodoende gaat hij te rade bij een oudere op rust gestelde politieagent Jean-Louis Schiffer die welbekend is in de Turkse wijk van Parijs maar die geen onbesproken reputatie heeft, integendeel. Ze vormen een vreemd duo. Ze slagen er elk in om stukken van de puzzel te ontraadselen. En ook dit klinkt vreemd.
Grangé heeft onderzoek gedaan naar de plot die hij geconstrueerd heeft. De Grijze Wolven is een bestaande extreemrechtse Turkse groepering die geen geweld schuwt, meer nog, het lijkt hun enige bestaansreden. En zo word je historische kennis ook weer wat bijgespijkerd.
Het wolvenrijk is een super spannend verhaal in crescendo stijl, blinkt uit in originaliteit en verrassende plotwendingen zijn schering en inslag. De gruwelijke insteek helpt hier ook een handje. Jean-Christophe Grangé is waarachtig een topschrijver. 
Even melden dat het boek in 2005 verfilmd is onder de oorspronkelijke titel van het boek L'Empire des Loups.
Eerder: Duivelseed, Godenstemmen

Uitgeverij: De Geus (2004) - 411 blz.
Oorspronkelijke titel: L'Empire des Loups
Vertaling: Théo Buckinx

vrijdag 25 januari 2019

Een jaar later - William R. Forstchen

Na de rampzalige elektromagnetische puls die Amerika op zijn knieën dwong, zijn de overlevenden in Black Mountain langzaam begonnen met het opbouwen van hun leven. Na een maandenlange lijdensweg van honger, oorlog tegen China en Mexico, en talloze doden, proberen zij alles wat ze eerst voor lief namen - elektriciteit, radiocommunicatie en medicijnen - weer op het oude niveau te herstellen.
Wanneer op een dag een 'federale administrateur' opduikt in een naburige stad, lijkt het er in eerste instantie op dat er weer pogingen gedaan worden om een landelijke regering op de been te krijgen. Die hoop vervliegt echter als sneeuw voor de zon als John Matherson - de aanvoerder van de overlevenden - ontdekt dat de administrateur van plan is om alle volwassen mannen en vrouwen in de gemeenschap te dwingen om als dienstplichtigen opgenomen te worden in het 'Leger van Nationaal Herstel' en aan de andere kant van het land tegen een onbekende vijand te vechten.
John en de inwoners van Black Mountain protesteren hevig waarop algauw blijkt dat de nieuwe regering met harde hand over haar 'onderdanen' beslist. Een naburige gemeenschap wordt al door hen getiranniseerd en het lijkt alsof de vrienden en familie van John als volgende aan de beurt zijn...

***

Het vervolg op Een seconde later is een ware actiethriller geworden. Het duurde wel even maar toen het zover was, was de spanning om te snijden.
Leven zonder elektriciteit is waarlijk een ramp, de grootste nachtmerrie die je je kunt indenken. Vele mensen sterven en het is chaos alom. Bendes worden gevormd en een burgeroorlog is niet te vermijden. Als mensen al niet sterven op een natuurlijke wijze door bijvoorbeeld een gebrek aan medicijnen, sterven ze wel door de hand van anderen in gevechten en oorlogen. Het is werkelijk een horror scenario.
In dit boek is het nu een jaar nadat het vorige deel eindigde, twee jaar dus na "de Dag", de dag van de EMP aanval, de gemeenschap in Black Mountain begint op te krabbelen. Maar dan is er daar die oproep voor de dienstplicht in het LNH. De gemeenschap zou zonder verdediging komen te zitten en dat is een ramp met al de bedreigingen aan hun grenzen. Wat volgt is een spannend verhaal. De auteur slaagt er echter nog steeds niet in om zijn lezers mee te sleuren in het verhaal ook al leest het vlot. De karakters blijven twee dimensionaal.
Het boek is een aanrader al was het maar om je ogen te openen. Een aanval van zulk een omvang is niet ondenkbaar. Maar ook al is het chaos alom, Middeleeuwse toestanden en veel geweld, toch is er hoop. Mensen beginnen samen te werken en elkaar te helpen, niet iedereen heeft het slecht voor met de anderen. Een vlot en interessant boek.
Eerder: Een seconde later

Uitgeverij: Karakter Uitgevers (2017) - 302 blz.
Oorspronkelijke titel: One Year After
Vertaling: Robert Neugarten

zondag 13 januari 2019

Het huis van de moskee - Kader Abdolah

Sinds achthonderd jaar, generatie na generatie, heeft de familie van Aga Dja een centrale positie in de stad. Al zolang ze er wonen brengen ze de geestelijk leider van de moskee voort. De imam is een belangrijke man, maar zeker zo belangrijk is Aga Dja: een groot tapijthandelaar die aan het hoofd staat van de bazaar. De rechtvaardige koopman leeft volgens de richtlijnen van de Koran en gebruikt zijn macht voor het welzijn van de mensen om hem heen.
Als er een radicale stroming onder de ayatollahs ontstaat en Khomeini in Parijs een omwenteling voorbereidt, komt de Iraanse samenleving onder druk te staan. Vrienden worden vijanden. Liefde wordt haat. Zelfs Aga Djan kan het tij niet keren.

****

Kader Abdolah groeide op in Iran in een streng religieuze familie. Van zijn 12e was hij al heel erg geïnteresseerd in de Westerse literatuur. In 1977 studeerde hij in Teheran af als natuurkundige en hij sloot zich in die periode aan bij een linkse politieke partij die zich verzette tegen het bewind van de Sjah en later dat van de ayatollahs. Hij schreef toen al voor een illegaal blad en publiceerde in 1980 twee clandestiene verhalenbundels. In 1985 moest hij vluchten en in 1988 belandde hij in Nederland waar hij nog steeds woont, werkt en schrijft. Hij publiceerde columns in de Volkskrant en in 1993 debuteerde hij met De adelaars. Sindsdien schreef hij heel wat romans waar hij ook verschillende prijzen voor ontving.
Dit boek vertelt de historische gebeurtenissen in Iran aan de hand van een Iraanse familie in Senedjan. In het huis van de moskee wonen drie neven en hun gezinnen: Aga Dja, de koopman die leiding geeft aan de traditionele bazaar in de stad en dus een zeer belangrijk man in de gemeenschap, Alsaberi, de iman van het huis die aan het hoofd van de moskee staat en Aga Shodja, de moázin van de moskee. 
Het verhaal begint als alles nog redelijk vredevol is onder het bewind van de Sjah ook al begint er al een en ander te roeren. In 1979 is er de Iraanse Revolutie en komt ayatollah Khomeini aan de macht. De sjah-dictatuur wordt vervangen door een al even repressieve religieuze dictatuur gebaseerd op de islamitische wet, de sharia. Van 1980 tot 1988 voert Irak oorlog tegen Iran waarin Irak en zijn dictator Saddam Hoessein gesteund worden door het Westen.
Het was heel erg boeiend om deze historische gebeurtenissen te lezen aan de hand van een fictief verhaal. Daarnaast is het ook een verhaal over familiebanden, vriendschappen en de rijke Iraanse cultuur.
Kader Abdolah zegt over zijn boek: Ik heb dit boek voor de westerse wereld geschreven. Het gaat over mensen, over kunst, over religie, over seks, over film, over het belang van radio en televisie. Ik heb geprobeerd de gordijnen opzij te schuiven en de islam als levenswijze te laten zien. Wat getoond wordt heeft ook mijzelf verrast. In Het huis van de moskee verwerk ik passages uit de Koran. Het gaat mij om de geest van de Koran als boek en de wereld die daaromheen is ontstaan, niet om de Koran als religieuze leidraad.
Een boeiend boek Het huis van de moskee. Het geeft een goed beeld van Iran, zijn recente geschiedenis en cultuur maar ook van de islam. Kader Abdolah heeft dit meeslepend verteld. Vooral de traditionele wijsheden en de rijke Iraanse en islamitische cultuur spreken aan. Een boek om over na te denken.

Uitgeverij: De Geus (2005) - 410 blz.

vrijdag 11 januari 2019

Made in Sweden - Roslund & Thunberg

Drie broers bedenken een masterplan om nooit meer geldzorgen te hebben. Niet veel later vormen ze de bende achter de grootste reeks gewelddadige bankovervallen uit de misdaadgeschiedenis. Hun band werd gesmeed toen ze samen opgroeiden onder het juk van hun gewelddadige vader, een band die nu tot het uiterste wordt getest. Want lukt het ze hun steeds ambitieuzere plannen uit te voeren, en kunnen ze uit handen blijven van de politie?

****

Roslund en Thunberg hebben hier de handen in elkaar geslagen om een waargebeurd verhaal te brengen. Anders Roslund kennen we reeds van het succesduo Roslund & Hellström. Stefan Thunberg is scenarioschrijver van onder meer Wallander en Van Veeteren. Zijn vader en broers waren begin jaren 90 de beruchtste bankrovers van Zweden, ook wel Militärligan (de Militaire Bende) genoemd. Zij zijn de protagonisten in dit boek maar van een vierde broer wordt hier niet gesproken. Roslund kon Thunberg, het pseudoniem van John Boris Stefan Sumonja, 20 jaar na de feiten overtuigen om het verhaal samen met hem te brengen.
Een verhaal vertelt vanuit de misdadigers is eens wat anders. Al goed dat er af en toe de nadruk wordt gelegd op het effect dat dit heeft op de slachtoffers, om alles wat in perspectief te zetten, want je hebt de neiging om mee te leven met hun, en doetjes waren het nu toch bepaald niet. Ze hebben vele mensen getekend voor het leven. In de hoofdstukken over vroeger wordt hun verhaal verteld als kind en hoe ze opgegroeid zijn bij hun gewelddadige vader. Niet simpel en het drukte dik zijn stempel op de broers.
Het is een heel erg boeiend boek om te lezen, zeker interessant is het proces hoe de broers ertoe gekomen zijn om de overvallen te plegen en de manier waarop ze ze uitgevoerd hebben. Ze hebben de hele Zweedse samenleving daarmee toch een tijdje in hun greep gehouden. Er is heel wat aandacht voor de psychologische kant van het verhaal en dat maakte het nog interessanter.
Er zijn spannende momenten in het boek maar een alleen maar spannend boek zou ik het niet noemen. Het roman gedeelte, de psychologische kant en het feit dat dit een verhaal uit de eerste hand is, maken van dit boek een succesverhaal. Het mag dan wel veel pagina's tellen, het is een boek dat je in no time uitleest. Het vervolgverhaal Bloedbroers kwam in 2017 in Nederlandse vertaling uit. Hij ligt klaar, het vervolg wil je immers toch weten?
Eerder van Roslund & Hellström: De uitlevering, Vaderwraak, 3 seconden, 3 minuten

Uitgeverij: De Geus (2014) - 729 blz.
Oorspronkelijke titel: Björndansen
Vertaling: Ron Bezemer

woensdag 26 december 2018

Irene - Pierre Lemaitre

Vanaf de eerste gruwelijke moord is het commandant Camille Verhoeven meteen duidelijk: deze zaak is anders dan alle andere. Verschillende moorden volgen en Verhoeven kiest voor onorthodoxe opsporingsmethoden. De pers, de rechter en de hoofdcommissaris van de politie zijn het daar niet mee eens en keren zich tegen de typische werkwijze van de commandant.
Verhoeven staat alleen en raakt verwikkeld in een ingewikkelde persoonlijke strijd met de moordenaar. Wie heeft er het minst te verliezen? Wie zal er winnen? En kan er iemand winnen?

****

Irene is het debuut (2006) van scenarioschrijver en auteur Pierre Lemaitre en het eerste deel in de Verhoeven-trilogie. De vertaling heeft echter even op zich laten wachten.
Camille Verhoeven is met zijn 1.45m lengte een buitenbeentje. Maar het kan niet anders of zijn rechercheurs kwaliteiten compenseren dit. Lemaitre brengt zijn personages goed en dat is hier niet anders.
Een debuut, en wat voor één. De moorden die de rechercheurs op hun bord krijgen zijn gruwelijker dan gruwelijk, echte horror. De link tussen de moorden is niet van een alledaagse soort, maar dat gaan we niet verklappen. Het is in ieder geval zeer spannend. Dat de rechercheur daarbij ook nog op heel wat moeilijkheden met zijn meerderen stoot, komt er dan ook nog bij. Tegenwoordig lijkt dit wel een vast concept in thrillerverhalen.
Het boek is fantastisch goed opgebouwd, gestaag komen er feiten aan het licht maar wel pas na een moeizame zoektocht van het team. Wanneer dan aan het einde de race tegen de klok begint, is het een feest om te lezen hoe ze stap voor stap naar de oplossing werken.
Veel kunnen we niet zeggen over de plot zonder iets prijs te geven. Lemaitre heeft veel schrijverstalent en om al dadelijk in een debuut zo'n goed geconstrueerde plot te bedenken is wel zeer chapeau.
Irene is een zeer spannend boek dat de lezer ook weet te verrassen, en dat er nog delen volgen is meer dan oké. Pierre Lemaitre is een zeer goed schrijver.
Eerder: Vrije val, Drie dagen en levenslang

Uitgeverij: Xander Uitgevers (2014) - 397 blz.
Oorspronkelijke titel: Travail soigné (2006)
Vertaling: Jan Steemers

maandag 17 december 2018

Drink meer koffie - Dr. Bertil Marklund

Drink meer koffie en 9 andere tips om langer, gezonder en gelukkiger te leven
Wat kunnen we zelf doen om zo lang, gezond en gelukkig mogelijk te leven? De Zweedse arts Bertil Marklund buigt zich al meer dan veertig jaar over deze vraag. Hij richt zich daarbij op factoren die onze gezondheid bevorderen.
Drink meer koffie bevat tien eenvoudige tips om je gezondheid te verbeteren. Zo blijkt bijvoorbeeld het drinken van koffie heilzaam te zijn; en de wondermolecuul vitamine D is van grote invloed op de levensverwachting.
Marklund werkt niet met verboden of beperkingen. Met zijn ontspannen en praktische benadering voelt overgaan op een gezonde levensstijl als positief en zinvol.
 Begin vandaag met één tip - de rest volgt vanzelf - en leef nog lang, gezond en gelukkig!

Dr. Bertil Marklund is arts, hoogleraar algemene geneeskunde en specialist in volksgezondheid. Hij is al meer dan veertig jaar als onderzoeker verbonden aan de  universiteit van Göteborg, Zweden.
Een opvallende titel. Voor een zeer toegankelijk boekje dat in het kort 10 punten aanhaalt waarmee je aan de slag kunt om gelukkiger te leven, langer en gezonder.
Alle punten of tips in dit geval worden kort uitgelegd en ja, iedereen kent een deel van deze punten. Dat de juiste voeding en bewegen belangrijke elementen zijn in een gezond leven dat weet ondertussen wel iedereen, ernaar handelen ligt misschien nog wat moeilijk, onze westerse cultuur stimuleert dit nu eenmaal (nog) niet.
Marklund haalt echter nog verschillende andere punten aan die de meesten nog niet associëren met gezondheid. Hij legt in begrijpelijke taal uit waarom deze punten wel zeer belangrijk zijn en hij doet dit op een manier die je stimuleert om meer te willen weten over het onderwerp: langer en vooral gezonder leven en bijgevolg ook gelukkiger. De auteur heeft het bijvoorbeeld over een goede tandhygiëne en je blootstellen aan de zon omwille van vitamine D. Koffie heeft hij ondergebracht onder de tip drinken.
Dit was een erg leuk boekje om te lezen, zelfs als je al wat boeken gelezen hebt over het onderwerp. Als je nog niet thuis bent in het onderwerp, kan het een goede aanzet zijn om én te beginnen met een gezondere levensstijl én er meer over te willen weten. In de Humo verscheen een interview met Dr. Bertil Marklund over dit boek.
Eerder over dit onderwerp: De voedselzandloper, Broodbuik, Het oerdieet, Hoe word je 100?, Veroudering vertragen, Het slimmedarmendieet, Maak je niet dik, Het 8-weekse bloedsuikerdieet

Uitgeverij: Kosmos Uitgevers (2018) - 145 blz.
Oorspronkelijke titel: Må bättre och lev 10 år längre
Vertaling: Sophie Kuiper